محصولات دیوارپوش با روکش لمینیت دارای عرض 20 سانتیمتر و طول 6 متر با ضخامت 8 میلیمتر به صورت لبه و دوبل عرضه می شود.

روکش لمینیت به دلیل مقاومت در تغییر رنگ و هماهنگی بیشتر با محیط، پرکاربردتر و دارای تنوع طرح بیشتری می باشد.