تایل ها با ابعاد 60 *60  و با ضخامت 7 میلیمیتر با وزن 850 گرم عرضه می شود .

به جهت سهولت نصب و دسترسی به تاسیسات پشت پانل و همچنین عایق بودن در برابر رطوبت مورد توجه بازار قرار دارد.