از ابزار اسکوتی برای طراحی دکوراسیون مینیمال به جای قرنیز استفاده میشود. در پایان نصب پارکت یا پارکت لمینیت برای پوشاندن درز انبساط طولی،

 در زیر درب سرویس بهداشتی، حمام و مکان هایی که دارای ارتفاع کمتری تا کف هستند ، میتوان به جای گلویی سقف و برای کنج عمودی دیوار استفاده کرد.

در صورتی که پس از نصب پوشش کف جدید نیاز به تعویض قرنیز ها ندارید میتوان از اسکوتی استفاده کرد.